Berichten


19 februari 2021 Aankondiging samenwerking met WorkCity

Met veel plezier wil ik mijn netwerk laten weten dat ik (PNO Dienstverlening) de samenwerking aan ga met WorkCity.

WorkCity biedt nieuwe inzichten over de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt. Het platform biedt kennis en tools voor bedrijven, particulieren en professionals zoals arbodiensten, loopbaan coaches en casemanagers.

Onder het motto “samen sterk” kijk ik uit naar naar de verbreding van onze dienstverlening en een maatwerk ondersteuning aan onze opdrachtgevers.

Lees verder1 juni 2020 Corona vraag om maatwerk HRM

Nu we in de wereld spreken van een corona pandemie zijn de gevolgen voor iedereen voelbaar. De maatregelen die de overheid moet nemen om deze pandemie af te slaan zijn ingrijpend voor mens en economie. En we zijn er nog niet. PNO Dienstverlening kan op adhoc basis ondersteuning en advies bieden om deze crisis te doorstaan.

Welke impact hebben de maatregelen op uw personeelsbeleid en voor uw medewerkers. Veelal wordt er al enige tijd vanuit huis gewerkt. Daar was niemand echt op voorbereid en het ziet er naar uit dat het thuiswerken een "blijvertje" zal zijn. Wij denken graag mee hoe u hier als goed werkgever op in te spelen.


1 november 2019 Wij bieden een HRM abonnement voor het MKB

Met name ondernemingen binnen het midden- en kleinbedrijf bevinden zich in een positie dat ze te klein zijn voor het in dienst hebben van een HRM specialist, maar te groot zijn om het personeelsmanagement er nog langer bij te doen. Voor deze ondernemer heeft PNO Dienstverlening een maatwerk oplossing.

Middels het afsluiten van een abonnement kan de ondernemer op adhoc basis beroep doen op professionele ondersteuning op het gebied van HRM. De kennis em ondersteuning wordt afhankelijk van de organisatorische behoefte flexibel ingehuurd. De ondernemer kan zich blijven richten op de oorspronkelijke bedrijfsvoering terwijl de personele zorg van de bedrijfsvoering aan ons wordt uitbesteedt. De dienstverlening is zowel uitvoerend (operationeel) als ook meedenkend (strategisch) van aard.

De voordelen voor de ondernemer bestaan onder meer uit het ontbreken van vaste lasten door het het inhuren van expertise, het voldoen aan toenemende arbeidswet- en regelgeving, grip houden op het personeelsbestand (vinden, binden en boeien van personeel), lage wervingskosten of verlies aan productiviteit door het inwerken van nieuw personeel en een actief verzuimbeleid ter voorkoming van uitval of UWV boetes.

Voor een vast tarief voor een aantal uur per maand is de ondernemer verzekerd van professionele HRM ondersteuning. Heeft de ondernemer in urgente situaties direct ondersteuning tot zijn beschikking en heeft het personeel de zekerheid bij een goede werkgever aan het werk te zijn.

Belangstelling voor een HRM abonnement? Neem vrijblijvend contact met ons op. In een persoonlijk gesprek kunnen we de dienstverlening die u wenst nader toelichten.


18 mei 2018 Bescherming gebruik persoonlijke gegevens.

PNO Dienstverlening heeft in het kader van de invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 haar privacy reglement aangepast en aangevuld met de zgn. privacy verklaring. Deze is nadrukkelijk op deze website geplaatst. In deze verklaring staat beschreven welke persoonsgegevens met welk doel worden gebruikt.

Bij het overhandigen van persoonsgegevens geeft de klant van PNO Dienstverlening gelijk toestemming deze gegegevens voor uitvoering van de dienstverlening te mogen gebruiken. In de privacy verklaring staat hoe je zelf dit gebruik ook weer kunt stoppen. De privacy reglement is per e-mail op te vragen.

Hieronder volgt een greep uit het foto archief van:

Welkom

Dit is de website van PNO Dienstverlening.
Het bureau voor advies en ondersteuning op het gebied van Human Resources Management (HRM).
Onze dienstverlening richt zich op particulieren als ook op het zakelijk bedrijfsleven.

Kunt u op onze Website niet direct vinden wat u zoekt neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Contact

+31 (0)6 30014475

info@pnod.nl