PNO Dienstverlening
Personeelsadvies & -ondersteuning
WelkomWie is PNODWat biedt PNODBerichtenBeschikbare vacaturesContact PNOD
Coaching
Loopbaan advisering
Organisatieadvies
Ontwikkeling & implementatie personeelsinstrumenten
Personeelsadvies (HRM)
Sollicitatiebegeleiding
Trainingen
Verzuimbegeleiding / re-integratie
Werving & selectie
Wat biedt PNOD


PNO Dienstverlening  ondersteunt organisaties en particulieren op het gebied van werk, personeel en organisatie ontwikkeling.

Werkwijze

PNO Dienstverlening werkt projectmatig en is resultaat gericht. Een duidelijk einddoel geeft kaders voor een goede samenwerking en helderheid over de verlangde dienstverlening. PNO Dienstverlening heeft een netwerk van professionele (gespecialiseerde) bedrijven voor de diverse diensten. Selectie van deze bedrijven vindt plaats op basis van kwaliteit, snelheid en efficiency.

 

Wij werken op de volgende manier:

1. Intakegesprek : het bepalen van de opdracht.
2. Stappenplan          : taakomschrijving met tijdsbesteding en begroting
3. Accordering      : vaststelling van de opdracht
4. Terugkoppeling : tussentijdse rapportages per afgesproken tijdseenheid/fase
5. Evaluatie : na afronding opdracht proces en samenwerking beoordelen
6. Nazorg : na afgesproken termijn resultaten meten

 

Wij willen zo gestructureerd mogelijk werken zonder de flexibiliteit en effectiviteit uit het oog te verliezen. Daarbij kunnen checklisten, projectplannen en implementatieschema's helpen. Deze werkwijze moet de opdrachtgever de garantie geven dat er geen geld, noch tijd verspild wordt en dat de manager zijn tijd weer aan constructieve zaken kan besteden.

PNO Dienstverlening staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder numm
er 37116426 en is in het bezit van een door de belastingdienst regulier toegekende relevante 'Verklaring Arbeids Relatie' (VAR-wuo).

WelkomWie is PNODWat biedt PNODBerichtenBeschikbare vacaturesContact PNOD